२०१८ का उत्कृष्ट नयाँ फोन हरु

फोटो फिचर सूचना प्रविधि
शेयर गर्नु होला

साम्सुङ, एल्जी, हावाई, वन्प्लस र सोनी जस्ता कम्पनी हरु ले २०१८ मा आफ्न उत्कृष्ट फोन हरु बजार म ल्याएको थियो तर एस्ता अझै ठुला कम्पनी हरु पनि आझै बाकि नै छन् जस्को फोन् हरु अौनु नै बकि छ।

ति कम्पनी हरु को सुची मा ठुला कम्पनी हरु पनि छन् जस्को नाम् सुनेर जो पनि लोभिन सक्च। आओनुस् हेरौ ति कम्पनी र तिनि हरु को नय आओने नय फोन् को बिबरन्।

३१ मै: झिउमि य्म् अैइ ८

४ जुन्: य्प्प्ल आएे फोन् येस् इ २

जुन्: मोटो जेड् ३ जेड् ३ प्लेय्

जुलएे: मोटो जेड्३ फोर्स्

जुलएे: साम्सुङ् गलक्सि नोट् ९

अगस्त्: नोकिया ९

अगस्त्: नोकिया १०

सेप्तेम्बेर्: य्प्प्ल आएे फोन् २०१८

सेप्तेम्बेर्: य्ल् जि भि४० थिन्क्

सेप्तेम्बेर्: रजेर् फोन् २

४ ओक्तोबेर्: गूग्ल् पिक्सेल् ३

ओक्तोबर्: झिउमि य्म् मिक्स् ३

ओक्तोबर्: झिउमि य्म् नोट् ४

नोवेम्बेर्: हवै मेट् ११


शेयर गर्नु होला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *