यो योगासन ले बदलिन्छ तपाई को जिबन……… गरेर त हेर्नुहोस

धर्म दर्शन
शेयर गर्नु होला

भुजंगासन


चक्रासन


उष्ट्रासन


मत्स्यासन

हलासन


गोमुखासन


शीर्षासन


पद्मासन


शेयर गर्नु होला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *