शनिबार को दिन शनि देब लाई प्रसन्न गर्नु छ, यो पाच मन्त्र को जाप गरौ

धर्म दर्शन
शेयर गर्नु होला

 

शनिबार को पुजा विशेष गरेर न्याय को देव शनि ग्रह की कुदृष्टत बाट बचना गरिन्छ। शनि को रङ् कालो हुन्छ तेस्कारण कालो बस्त्र ग्रहन गर्न सुभ मानिन्छ। कालो कपडा र तिल को दान गर्दा शुभ मनिन्छ।शनिदेव लाई प्रसन्न गर्न ‘ॐ शनिदेवाय नमः’ मन्त्र को जाप गर्नु पर्दछ। शनि ग्रह को पिडा बाट बचन तल दियेको पाच मन्त्र को जाप गर्दा शनि को पिडा कम हुन्छ र शनि देब प्रसन्न हुन्छन्।शनि पुजा गर्दा यो पाच मन्त्र को १०८ पटक जाप गर्दा शुभ हुन्छ।

 

पहिलो शनि बीज मंत्र

ऊं प्राँ प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः।

दोस्रो विनियोग मंत्र

शन्नो देवीति मंत्रस्य सिन्धुद्वीप ऋषि: गायत्री छंद:, आपो देवता, शनि प्रीत्यर्थे जपे विनियोग

तेस्रो शनि गायत्री मंत्र

ॐ कृष्णांगाय विद्य्महे रविपुत्राय धीमहि तन्न: सौरि: प्रचोदयात।

चौथो शनि वेद मंत्र

ॐ प्राँ प्रीँ प्रौँ स: भूर्भुव: स्व: ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंय्योरभिस्त्रवन्तु न:।ौम स्व: भुव: भू: प्रौं प्रीं प्रां ॐ शनिश्चराय नम:।

पाचौ जप मंत्र

ऊं प्रां प्रीं प्रौं स: शनिश्चराय नम:।


शेयर गर्नु होला

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *